© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 

Bejegening minderjarige zedenslachtoffers schiet tekort

21 september 2015


DC_Rechtsgang-in-zedenzaken_Omslag.jpg

PERSBERICHT - Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik van twaalf jaar en ouder worden door politie en justitie te veel behandeld als volwassenen. Het gebrek aan kindgerichte waarborgen kan ertoe leiden dat getraumatiseerde kinderen tijdens het strafproces nog meer psychisch beschadigd raken. Ze krijgen hiermee niet de bescherming waar zij op basis van internationale regelgeving recht op hebben. Dit schrijft Defence for Children in het onderzoek 'Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces'.
 
Slachtoffers van seksueel misbruik van twaalf jaar en ouder worden in het strafproces te veel aangesproken en behandeld als volwassenen. Zedenrechercheurs, officieren van justitie, rechters en advocaten zijn niet speciaal getraind om met deze minderjarige slachtoffers om te gaan en aan hen worden nauwelijks specifieke eisen gesteld. Dat is wel het geval voor de professionals bij de politie die jongere slachtoffers verhoren.


Zedenslachtoffers vanaf twaalf jaar krijgen eerst een informatief gesprek bij de politie over het al dan niet doen van aangifte. Echter, de benadering van slachtoffers kan ertoe leiden dat zij overdonderd worden door het gesprek, zich niet serieus genomen voelen en ontmoedigd raken over het doen van aangifte. Dit schrijft de organisatie in haar rapport 'Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces'. Defence for Children baseert haar oordeel op interviews met minderjarige ervaringsdeskundigen, ouders en professionals.


Minderjarige slachtoffers die besluiten om aangifte te doen, kunnen net als volwassenen opnieuw worden verhoord bij de rechter-commissaris en bij de rechter, waar zij worden blootgesteld aan vragen van de verdediging. Defence for Children zegt dat op cruciale punten wet- en regelgeving ontbreekt om minderjarigen extra bescherming te bieden. Zo krijgt de advocaat van de verdachte veel ruimte om het slachtoffer te ondervragen, terwijl de advocaat van het slachtoffer weinig mogelijkheden heeft om in te grijpen als dat nodig is.


Defence for Children roept het ministerie van Veiligheid en Justitie, de rechterlijke macht en de politie op om aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het onderzoek. Zo moet geregeld worden dat voortaan alle minderjarige zedenslachtoffers altijd worden ondervraagd door gespecialiseerde professionals. De organisatie wil daarnaast dat verhoor zo veel mogelijk beperkt blijft tot één keer en dat rechtszaken met minderjarige slachtoffers altijd achter gesloten deuren plaatsvinden, want 'ook wat betreft de privacy van minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik is nog veel winst te behalen', aldus het rapport.

Lees hier het rapport.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
en lees de tweewekelijkse nieuwsbrief.

MELD U AAN


Tweets


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg