© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Niet thuis: over-leven en opvoeding van kinderen in tehuizen

16 november 2017


HSL_Mulock_-0002.jpg

PERSBERICHT: Het overheidsbeleid is er al decennialang op gericht plaatsing van kinderen en jongeren in een residentiële voorziening terug te dringen. In de Mulock Houwer-lezing reflecteert voormalig NJi-bestuurder Kees Bakker op de ontwikkelingen in de tehuiszorg. Bakker laat zien dat pogingen om het leven en de perspectieven van de tehuiskinderen te verbeteren, bijvoorbeeld door pleegzorg en ambulante jeugdhulp te stimuleren, onvoldoende hebben opgeleverd. 'De enorme groei van ambulante hulp heeft in vijftien jaar tijd niet geleid tot minder gebruik van residentiële jeugdhulp', aldus Bakker.


‘Pedagogisch gat’

Daarnaast betoogt Bakker dat we nog steeds niet goed in staat zijn om een grote groep jongeren die in tehuizen verblijven, een veilige en gezonde opvoeding te bieden. In de jeugdzorg is het behandelperspectief dominant en zijn de pedagogische functies onderbelicht.' Veel kinderen in tehuizen zijn eenzaam en worden eigenlijk pedagogisch verwaarloosd'. 'Jeugdzorgwerkers zijn passanten'. Bakker spreekt in deze context over een 'pedagogisch gat' en pleit voor meer pedagogische kennis en kunde in de jeugdhulp.


Peetouder

Naast een aantal andere maatregelen stelt hij voor het fenomeen peetouder in de jeugdhulp nieuw leven in blazen. Een peetouder is langdurig, persoonlijk betrokken bij het opgroeien van een kind of jongere die niet thuis woont. Zonder die betrokkenheid ontbreekt de ziel in ons systeem, aldus Bakker.

Over de Mulock Houwer-lezing
Meer aandacht genereren voor, en lessen trekken uit, het werk van pioniers, vernieuwers en invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdzorg. Dat is het doel van de Mulock Houwer-lezing, die het Nederlands Jeugdinstituut samen met Defence for Children, de Hogeschool Leiden en met steun van Pro Juventute en de Canon Zorg voor Jeugd jaarlijks organiseert.

Kees Bakker was van januari 2007 tot augustus 2017 voorzitter van de Raad van Bestuur bij het Nederlands Jeugdinstituut.

Download hier de Mulock Houwer-lezing 2017: Niet thuis: over-leven en opvoeding van kinderen in tehuizen.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg