© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Gerechtshof: aanbesteding jeugdzorg moet over

23 februari 2017


rechter.jpg

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem moeten de aanbesteding voor jeugdhulp voor 2017 over doen. Dit heeft het gerechtshof Den Haag beslist in haar uitspraak van 14 februari. Het hof boog zich over de vraag of de aanbesteding van het leveren van jeugdhulp door de gemeenten al dan niet proportioneel was. Zij komt tot het oordeel dat dit niet het geval is en de voorwaarden tot aanbesteding onevenredig zijn. Defence for Children is verheugd over de uitspraak, het is zorgelijk dat bij sommigen gemeenten de opdracht om te besparen op de jeugdhulp centraal staat in plaats van de hulpvraag.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben door middel van een aanbesteding voor het aanbieden van jeugdhulp een partij willen selecteren die de jeugdhulpen in de gemeenten verzorgd. De opdracht ziet toe op alle vormen van jeugdhulp die woonachtig zijn in de gemeenten waarbij de gemeenten een overeenkomst wensen te sluiten met ťťn aanbieder. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. Uitgangspunt was onder meer dat budgetoverschrijding voor rekening van de aanbieder kwam. Ook mochten er geen wachtlijsten ontstaan, mochten patiŽnten niet geweigerd worden en moest er gewerkt worden met een budgetplafond.


Een van de inschrijvers heeft een kort geding ingediend en bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop de gemeenten de aanbesteding hebben georganiseerd. Zij zijn in gelijk gesteld bij de voorzieningenrechter, waarop de gemeenten in hoger beroep zijn gegaan. Het hof stelt de inschrijver in het gelijk, zij is van oordeel dat de inschrijver op goede gronden heeft gesteld dat zij niet beschikte over (alle) informatie die zij nodig had om het risico van de opdracht goed in te kunnen schatten. Het is voldoende aannemelijk geworden voor het hof dat de door de gevraagde informatie voor inschrijvers relevant is om te beoordelen of en op welke manier de door de gemeenten gewenste besparingen konden worden gerealiseerd.


Net als de voorzieningenrechter, acht het hof het niet proportioneel om alle risico’s bij de inschrijver neer te leggen. Daarmee bestaat namelijk een reŽle kans dat de beschikbaar gestelde plafondbudgetten niet toereikend zullen zijn. De kans is dan ook reŽel dat als dit plafond wordt overschreden, de inschrijver met de extra kosten blijft zitten. Bovendien beschikt de inschrijver niet over de detailinformatie die nodig is voor het maken van een reŽle inschatting van het risico van budgetoverschrijding. Kortom, het hof oordeelt dat de door de gemeenten gestelde voorwaarden van de aanbesteding in strijd zijn met het proportionaliteitsbeginsel.

Defence for Children acht het van belang dat de gemeenten en het Rijk hun verantwoordelijkheid nemen in het beschikbaar stellen van jeugdhulp voor jeugdigen die dat nodig hebben. Hierbij dient de hulpvraag altijd centraal te blijven staan.

Meer informatie
Klik hier voor de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag d.d. 14 februari 2017.

Klik hier voor de uitspraak van de rechtbank Den Haag d.d. 5 oktober 2016.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg