© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Jeugdhulpstop in gemeente Almere opgeheven

25 oktober 2016


school leerling.png

De gemeente Almere heeft op 18 oktober besloten haar eerdere beslissing om de toegang tot de jeugd-ggz en residentiŽle jeugdhulp aan te passen per direct opgeheven. Dat heeft de gemeente Almere in een brief van 18 oktober kenbaar gemaakt. De gemeente geeft daarbij aan de zorg voor jeugd en de kwaliteit van de geboden hulp centraal te stellen. Defence for Children is verheugd met het nieuws dat de aangekondigde maatregelen die de toegang tot jeugdhulp beperken is opgeheven.

Het probleem dat aanleiding gaf tot de aangekondigde maatregel blijft wel bestaan: er wordt meer specialistische hulp ingezet dan het budget toelaat. Het opheffen van de tijdelijke aanpassing heeft effect op het jeugdhulpbudget van de gemeente Almere in 2016 en in de komende jaren. Nu wordt overlegd over hoe een passend jeugdhulpaanbod te bieden die voldoet aan de wettelijke kaders en binnen het budget blijft. Hiervoor is het volgens de gemeente noodzakelijk dat er goed wordt samengewerkt in de aanpak van opvoed- een opgroeiproblemen.


De gemeente streeft er dan ook naar dat er (a) meer samenhang is bij het ondersteunen van gezinnen, (b) er eerder wordt ingegrepen zodat problemen niet uit de hand lopen en (c) ouders te versterken om problemen met opvoeden en opgroeien zelf aan te pakken. Om te kunnen bepalen of er wordt voldaan aan de wettelijke kader doet de gemeente nader onderzoek naar wat de zorgplicht voor gemeenten inhoudt, waarbij zij extern advies inzetten.

Defence for Children vindt het goed dat er vanuit de gemeente Almere nader onderzoek wordt gedaan naar de invulling van de zorgplicht van gemeenten en hoopt ook dat het recht van het kind op passende jeugdhulp de boventoon voert in het verdere debat in Almere.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg