© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Duidelijkheid gewenst over opname in gesloten instelling

15 september 2016


fotojeugdzorg03.jpg

Uit het voortgangsbericht "Beoordeling plaatsingen gesloten jeugdhulp zonder machtiging kinderrechter'' van de Inspectie Jeugdzorg dat op 24 augustus is uitgekomen blijkt dat op 1 november 2015 circa 250 minderjarigen zonder rechterlijke toets in een gesloten jeugdhulpinstelling verbleven en dat dat in 2015/2016 in elf locaties voor gesloten jeugdhulp het geval is. Defence for Children vindt het schokkend dat gesloten instellingen op grote schaal de rechtswaarborgen in de wind slaan die de wet stelt voor de vrijheidsbeperking en vrijheidsontneming van minderjarigen en vraagt staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om opheldering.


De Jeugdwet geeft duidelijk aan dat voor plaatsing in een gesloten accommodatie een machtiging van de kinderrechter nodig is. Defence for Children heeft in een brief aan de staatssecretaris om opheldering gevraagd over de mogelijkheid om kinderen toch zonder machtiging in een gesloten instelling te blijven plaatsten. Uit het Inspectierapport volgt dat het op basis van drie door de Inspecties geformuleerde bodemeisen mogelijk is om ''jongeren verantwoord zonder rechterlijke machtiging gesloten jeugdhulp (of BOPZ) op een locatie te plaatsen waar gesloten jeugdhulp wordt geboden''. Defence for Children wijst erop dat dit beleid in strijd is met Hoofdstuk 6 van de Jeugdwet en internationale regelgeving, waaronder het VN-Kinderrechtenverdrag.

Defence for Children vraagt de staatssecretaris uitleg over onder meer de volgende onderwerpen:


  • Blijft het in de toekomst mogelijk om minderjarigen op ''open groepen'' te plaatsen in gesloten instellingen?
  • In hoeverre is het mogelijk dat een kind dat op een open groep verblijft in een gesloten instelling geen getuige is van toepassing zware vrijheidsbeperkende maatregelen?
  • Heeft een minderjarige die zonder rechterlijke machtiging op een open groep in een gesloten instelling verblijft recht op een advocaat?
  • Wanneer is er sprake van een ''noodsituatie''?
  • In hoeverre geldt voor alle medewerkers in gesloten instellingen de regel dat zij vrijheidsbeperkende maatregelen alleen mogen inzetten als dat niet anders kan?

D'66 en de SP hebben een Kamerdebat aangevraagd over het voortgangsbericht ''Beoordeling plaatsingen gesloten jeugdhulp zonder machtiging kinderrechter'' en de reactie van staatssecretaris Van Rijn van 24 augustus 2016.

Meer informatie:

Klik hier voor het voortgangsbericht ''Beoordeling plaatsingen gesloten jeugdhulp zonder machtiging kinderrechter'', d.d. 24 augustus 2016.

Klik hier voor de reactie van staatssecretaris Van Rijn d.d. 24 augustus 2016.

Download de brief van Defence for Children aan staatssecretaris Van Rijn, d.d. 14 september 2016.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg