© Powered by SiteSpirit

 


logo_DFC_03.png 


Seksuele uitbuiting

uitbuiting-klein.jpg


Weglopers in de zorg

Het voorkomen en terugvinden van weglopers, slachtoffers van uitbuiting


De uitdaging

Regelmatig lopen jongeren weg uit jeugdhulpinstellingen of keren niet terug na verlof. Hieronder bevinden zich ook slachtoffers van seksuele uitbuiting. Zij lopen het risico opnieuw slachtoffer te worden van mensenhandelaren. Ook jongeren die nog niet eerder in aanraking kwamen met mensenhandelaren, lopen mogelijk bij het weglopen uit een jeugdhulpinstelling risico om slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting. Alhoewel de afgelopen jaren de aandacht voor de risico’s van vermissingen uit de (gesloten) jeugdhulpinstellingen is toegenomen, is toch nog onvoldoende bekend wat de stand van zaken is.

Vermissingen zijn ook een grote zorg bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen die in Nederland worden opgevangen. In 2016 zijn 30 van de 60 AMV-ers uit de beschermde opvang verdwenen, uit andere opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verdwenen in 2016 circa 260 kinderen. (bron: Jaarbericht Kinderrechten 2017)

Het programma 'Weglopers in de zorg' is onderdeel van Systemic Change dat wordt uitgevoerd door Defence for Children - ECPAT, Terre des Hommes, en Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). De looptijd is augustus 2017 - maart 2018.


Wat doen we?

Resultaten

Impact

Samenwerking

Financiering

Contact

Deel via:


STEPHANIE, 16 JAAR

Project weglopers Klein iStock-515449653.jpg

Stephanie, een licht verstandelijk beperkt meisje met gedragsproblematiek, verblijft in een gesloten jeugdzorginstelling. Ze mag in het weekend met verlof naar haar moeder. Via Facebook heeft ze contact met een jongen die haar overhaalt bij hem te komen. Na het weekend keert Stephanie niet terug naar de instelling en gaat naar de jongen toe. Die bespreekt met een vriend het plan om haar in prostitutie te brengen. Ze maken foto's van haar en plaatsen een online advertentie. De politie vindt de advertentie verdacht en maakt een nep-afspraak. Ze raken het meisje echter kwijt. Na drie weken wordt ze via een nieuwe seksadvertentie teruggevonden.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg