© Powered by SiteSpirit

 


logo_DFC_03.png 


Migratie

migratie-klein.jpg


Zorg voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Duurzame oplossingen voor alleenstaande minderjarigen in Europa


De uitdaging

Alleenstaande minderjarigen zijn extra kwetsbaar aangezien zij zonder hun ouders buiten hun land van herkomst zijn. Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag hebben zij recht op extra bescherming. In veel Europese lidstaten ontbreekt echter een formeel en uniform proces waarbinnen gezocht wordt naar een duurzame oplossing voor deze kinderen. Het gaat hierbij om een lange termijn oplossing die zo vroeg mogelijk wordt vastgesteld, met de mogelijkheid tot herziening voor zowel het kind zelf als het verantwoordelijke land. Het belang van het kind staat bij deze aanpak centraal, er wordt dan ook rekening gehouden met familieomstandigheden,  achtergrond, nationaliteit, religie en cultuur, veiligheid en de risico’s met betrekking tot mensenhandel.

Onder het groeiende aantal vluchtelingen dat in Nederland in de opvang verblijft, bevinden zich in 2016 in totaal 2.830 alleenstaande minderjarigen: kinderen die zonder hun ouders of verzorger uit hun land van herkomst zijn gevlucht. In 2016 zijn al meer dan 30.000 kinderen zonder hun ouders naar Europa gekomen om asiel aan te vragen.

De looptijd van dit project is van mei 2014 tot en met december 2015.


Wat doen we?

Resultaten

Impact

Samenwerking

Financiering

Contact

Deel via:


Ahmed, 15 jaar

Foto Achmed gesneden.jpg

Ahmed is zonder zijn ouders uit Afghanistan gevlucht omdat hij voor de Taliban moest vechten. Zijn asielaanvraag wordt afgewezen en Ahmed moet terugkeren naar een klein dorpje waar hij niet naar school kan en waar hij het gevaar loopt door de Taliban geronseld te worden. Bij de afwijzing van zijn aanvraag is niet naar de belangen van Ahmed gekeken en er is niet onderzocht  of terugkeer als een duurzame oplossing kan worden beschouwd.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg