© Powered by SiteSpirit

 


logo_DFC_03.png 


Jeugdhulp

jeugdhulp-klein.jpg


Mulock Houwer-lezing: aandacht voor jeugdzorg


De uitdaging

Meer aandacht en bekendheid geven aan de pioniers, vernieuwers en invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdhulp, door actuele vraagstukken in een historisch daglicht te plaatsen en te bezien of oplossing van toen de hedendaagse praktijk kunnen inspireren. Een van de grote invloedrijke doeners en denkers is DaniŽl Quirijn Robert Mulock Houwer (1903-1985). In de geschiedenis van de kinderbescherming en jeugdzorg speelde hij een grote rol. Hij had veel aandacht voor het kind en zijn sociale omgeving en wie zich verdiept zijn gedachtegoed zal verrast zijn door de actuele betekenis van zijn werk.

De jaarlijkse lezing ontleent zijn naam aan Mulock Houwer en werpt vragen op die voor kinderen belangrijk zijn, zoals: moet je kinderen wel uit huis plaatsen? Verdient een pleeggezin niet de voorkeur boven een instelling? Als een kind in een instelling opgroeit, moeten ouders en kinderen dan niet betrokken worden bij de zorg en de opvoeding? En, waarom komen we pas in actie als gezinsproblemen of kinderen al helemaal ontspoord zijn in plaats van dat we preventieve maatregelen nemen? Ook onderwerpen als de verkokering van het stelsel, de verantwoordelijkheidspedagogiek en zelfbestuur door gestichtskinderen gingen Mulock Houwer aan het hart. Allemaal thema's die vandaag de dag nog steeds herkenbaar zijn, maar die Ėmede dankzij hemĖ al in de eerste helft van de vorige eeuw werden aangezwengeld.

Er wordt sinds 2011 elk jaar door Het Nederlands Jeugdinstituut, Pro-Juventute, CANON (zorg voor jeugd), Hogeschool Leiden en Defence for Children een Mulock Houwer-lezing georganiseerd.


Wat doen we?

Resultaten

Impact

Samenwerking

Financiering

Contact

Deel via:


Mulock Houwer

mulock houwer beeld liggend.jpg

Mulock Houwer (1903-1985) was een man van de praktijk. Hij groeide op in particuliere opvoedingsgestichten waar straffen en onderdrukken het opvoedingsklimaat bepaalden en trok van pleeggezin naar pleeggezin. Halverwege de jaren twintig van de vorige eeuw begon hij aan een lange carriŤre in de jeugdzorg. Eerst bij diverse instellingen voor jeugdigen die niet thuis konden wonen, later onder andere als hoofd van het Nationaal Bureau voor de Kinderbescherming. Mulock Houwer predikte geen hervormingen van achter zijn bureau maar bracht veranderingen en verbeteringen tot stand die voortvloeiden uit zijn ervaringen in de praktijk.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg