© Powered by SiteSpirit

 


logo_DFC_03.png 


Jeugdhulp

jeugdhulp-klein.jpg


Protecting children in Kosovo

From Policy To Practice


De uitdaging

In Kosovo leven veel kinderen in armoede. Bedelen door kinderen is een van de problemen waar het land mee kampt. Deze kinderen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting, huiselijk geweld en andere vormen van verwaarlozing. Om kinderen te kunnen beschermen tegen verschillende vormen van verwaarlozing, mishandeling, uitbuiting en criminaliteit is een kinderbeschermingssysteem nodig. Op het gebied van kinderbescherming heeft Kosovo een relatief goed wettelijk kader. Maar bepalingen over kinderbescherming zijn onder veel verschillende wetten opgenomen waardoor het moeilijk is om ze toe te passen in de praktijk. Volgens de Europese Commissie is het kinderbeschermingssysteem in Kosovo op centraal en lokaal niveau zelfs versnipperd. De uitdaging is om een efficiŽnt en goed gestructureerd kinderbeschermingssysteem te ontwikkelen op basis van EU-normen. Hiertoe richt het programma zich op het institutionaliseren van een specifieke vorm van multi-sectorale samenwerking op casus niveau in kinderbeschermingszaken.

Defence for Children en Terre des Hommes Kosovo hebben de krachten gebundeld om het kinderrechtensysteem in Kosovo te versterken in nauwe samenwerking met de Kosovaarse overheid. Het programma is afgerond en had een looptijd van januari 2014 tot en met maart 2016.

In die periode is er een wetsontwerp ontwikkeld betreffende kinderbescherming, die op 20 mei 2016 is goedgekeurd door het Kosovaarse parlement. Daarnaast is er een werkprotocol 'Inter sectoral collaboration in child protection cases' en een trainingshandboek 'Modules on Child Protection' gemaakt.


Wat doen we?

Resultaten

Impact

Samenwerking

Financiering

Contact

Deel via:


Myra ter Meulen, expert

Kosovo gesneden.jpg

Myra is als expert preventie en aanpak kindermishandeling betrokken: "Ik vond het verrassend te ervaren hoe betrokken de ambtenaren en de werkers waren bij het maken van de nieuwe kinderbeschermingswet in Kosovo. De ene dag zaten we aan tafel wetsteksten te maken en de volgende dag hoorde ik, tijdens onze training multidisciplinair werken, een politieman tegen een hoge ambtenaar zeggen: "Kijk nou naar de ogen van dat kind, dan zie je toch dat het verwaarloosd of mishandeld wordt?""


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg