© Powered by SiteSpirit

 


logo_DFC_03.png 


Jeugdhulp

jeugdhulp-klein.jpg


Vrijheidsontneming en vrijheidsbeperking

Onderzoek naar de toepassing van beperkende maatregelen in de jeugdhulp en jeugd-ggz


De uitdaging

Defence for Children ontvangt signalen via de Kinderrechtenhelpdesk en professionals die erop wijzen dat het in de praktijk niet altijd duidelijk is wanneer beperkende maatregelen mogen worden toegepast, wat beperkende maatregelen precies zijn en hoe vaak ze worden toegepast. Bovendien is gebleken dat er in de praktijk minderjarigen zonder machtiging in een gesloten jeugdhulpinstelling worden geplaatst. Gesloten instellingen gaan hiermee voorbij aan de rechtswaarborgen die de wet stelt voor kinderen in instellingen, met name als het gaat om vrijheidsontneming en vrijheidsbeperking van minderjarigen. Dit blijkt ook uit het rapport (juli 2016) van de Inspectie Jeugdzorg in samenspraak met de Inspectie Gezondheidszorg. Vorig jaar was aandacht voor  gesloten plaatsing zonder tussenkomst van de rechter, onder andere in NRC Handelsblad 'Onethisch of in het belang van het kind?', d.d. 26 mei 2016 en de Tweede Kamer op 18 juli 2016. 

Binnen het programma 'Vrijheidsontneming en vrijheidsbeperking' doet Defence for Children samen met een begeleidingscommissie onderzoek in de periode januari - augustus 2017.


Wat doen we?

Resultaten

Impact

Samenwerking

Financiering

Contact

Deel via:


Kwetsbare kinderen

Project gesloten jeugdzorg 2.jpg

Uit het rapport van de Inspectie Jeugdzorg (juli 2016) blijkt dat in 2015/2016 in elf locaties voor gesloten jeugdhulp 250 minderjarigen zijn geplaatst zonder rechterlijke machtiging. Het blijft mogelijk ondanks criteria van de Inspectie om kinderen zonder rechterlijke machtiging in een ''open regime'' binnen een gesloten instelling te plaatsen. Een minderjarige in een gesloten instelling plaatsen zonder machtiging van de kinderrechter is in strijd met de Jeugdwet en het VN-Kinderrechtenverdrag.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg