© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


"Ik wil terug naar Nederland"

18 januari 2017


beeld armeniŽ .png

Monitoring van teruggekeerde gewortelde kinderen in ArmeniŽ. Het afgelopen jaar zijn twintig kinderen, die langdurig in Nederland hebben gewoond, gedwongen uitgezet naar ArmeniŽ. Zij kwamen ondanks hun lange verblijf in Nederland niet in aanmerking voor het Kinderpardon. Uit het onderzoek van de Universiteit Groningen en kinderrechtenorganisatie Defence for Children blijkt dat de leefomstandigheden van de uitgezette gezinnen in ArmeniŽ slecht zijn. Monitoring van de situatie van de kinderen die zijn uitgezet, en ondersteuning bij terugkeer en hervestiging in land van herkomst verdient aandacht.

Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen en kinderrechtenorganisatie Defence for Children geven sinds 2006 aan dat gedwongen uitzetting van kinderen die vijf jaar of langer in Nederland wonen schadelijk is voor hun ontwikkeling. Een gedwongen uitzetting na meer dan vijf jaar verblijf in Nederland is in strijd met artikel 3 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Omdat gedwongen terugkeer een groot risico betekent voor de ontwikkeling van kinderen is het van belang inzicht te krijgen in hoe het met hen gaat en na terugkeer en de factoren die bijdragen of juist afbreuk doen aan een duurzame terugkeer.


Aanbevelingen

Defence for Children en de Universiteit Groningen bevelen aan dat de overheid voor ieder gezin dat wordt uitgezet, een vertrekplan maakt. Hierin moet minimaal aangegeven zijn waar het gezin kan wonen na terugkeer, hoe het gezin voor minimaal een jaar in levensonderhoud kan voorzien, hoe kinderen passend (taal)onderwijs kunnen volgen, hoe de toegang tot gezondheidszorg en psychologische zorg is geregeld en hoe dat onderwijs en die zorg voor de desbetreffende gezinsleden gefinancierd wordt.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg