© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces Factsheet: één jaar later

2 oktober 2016


Voorkant Factsheet een jaar later zedenrapport.png

In september 2015 publiceerde Defence for Children het onderzoeksrapport Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces. In het rapport werden nationale regels en beleidsdocumenten inzake de positie van minderjarige slachtoffers in het strafproces getoetst aan het internationale kinderrechtenkader. De inbreng van ervaringsdeskundige minderjarigen en ouders, alsook professionals, was van onmisbare waarde om daarbij ook een indicatie van de praktijk te kunnen geven. Het rapport maakte duidelijk dat er voor minderjarige slachtoffers van 12 jaar en ouder nog veel moet gebeuren om hun rechtspositie, conform internationale regelgeving, met voldoende waarborgen te omkleden.

Daarnaast werden zorgpunten geformuleerd – onder meer in het kader van informatie en privacy – die niet gerelateerd zijn aan de leeftijdsgrens van 12 jaar, maar ook jongere minderjarige slachtoffers (kunnen) betreffen. In deze factsheet, ruim een jaar na het verschijnen van het onderzoeksrapport, wordt de balans opgemaakt. Wat is er bereikt? Wat moet er nog gebeuren?

Klik hier voor het de factsheet Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces: één jaar later.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg