© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Factsheet: participatie als kinderrecht in de opvang

23 juni 2016


Factsheet partcipatie als kinderrecht in de opvang.jpg

In Nederland wonen jaarlijks zo'n 7.000 à 8.000 kinderen met één of beide ouders in de vrouwenopvang of maatschappelijke opvang. Om te kunnen bepalen wat in het belang van een kind is die in de opvang woont, dient volgens het VN-Kinderrechtenverdrag altijd de mening van het kind te worden betrokken. Deze mening moet daadwerkelijk invloed te hebben op hetgeen dat wordt besloten of bepaald.

Bij betekenisvolle participatie gaat het voor kinderen om voldoende toegang tot informatie, je stem kunnen laten horen, serieus genomen worden en de mogelijkheid krijgen om te klagen als je het niet eens bent met een beslissing.

In de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang dienen kinderen niet alleen individueel te kunnen participeren en de besluitvorming over de zaken die hen persoonlijk aangaan te kunnen beïnvloeden. Kinderen in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang dienen ook als groep te worden betrokken bij het opstellen en evalueren van beleid. Om beide vormen van participatie te realiseren is het belangrijk om rekening te houden met de volgende uitgangspunten:


  • Zorg dat het kind wordt geïnformeerd zodat hij of zij een mening kan vormen.
  • Stel het kind in staat zijn mening vrijelijk te uiten.
  • Houd altijd rekening met de mening van het kind.
  • Leg altijd aan het kind uit wat er met zijn of haar mening is gedaan.

Om participatie als kinderrecht vorm te geven heeft Defence for Children een factsheet opgesteld specifiek gericht op kinderen die opgeroepen in de vrouwenopvang of maatschappelijke opvang.

Download hier de Factsheet: participatie als kinderrecht.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg