© Powered by SiteSpirit

 


logo_DFC_03.png


 


Kinderrechtenstad Genève ontdekken

Foto Céril (002).jpg

Céril van Leeuwen
winnaar Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2016


Meer van Geneve.jpg

'Wat een bijzonder inspirerende stad!' Deze gedachte ging drie dagen lang door mijn hoofd heen toen ik van 15 tot en met 17 mei op uitnodiging van Defence for Children de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2016 mocht verzilveren. Genève is niet alleen een prachtige stad om te zien (omgeven door de bergen mèt uitzicht op de Mont Blanc), maar het is ook het hart van waaruit de kinderrechten worden behartigd. Samen met de groep studenten en docenten van de advanced master International Children's Rights van de Universiteit Leiden, mocht ik de kinderrechtenstad Genève ontdekken.

Op maandag hebben we het imposante Palais des Nations bezocht waarbij we veel hebben geleerd van een enthousiaste gids over het ontstaan en de werkzaamheden van de Verenigde Naties. Fascinerend! Aansluitend hebben we een bezoek gebracht aan de permanente vertegenwoordiger van Nederland in Genève. Door een interactieve sessie hebben we zelf ervaren hoe een resolutie voor alle VN-lidstaten tot stand komt. Dit blijkt een complex proces waarbij er veel rekening gehouden dient te worden met verschillende partijen en standpunten van de lidstaten.

Dinsdag was de Kinderrechtenorganisatiedag. 's Morgens werden we hartelijk welkom geheten door verschillende NGO's, waaronder Defence for Children. Het was inspirerend om te horen op welke wijze zij zich inzetten voor de kinderrechten wereldwijd en welke doelen zij zichzelf stellen voor de implementatie van de kinderrechten. 's Middags brachten we een bezoek aan de High Commissioner for Human Rights van de Verenigde Naties waarbij we uitleg kregen over het derde Optionele VN-Protocol. Aansluitend vond een inspirerend bezoek aan het International Social Service plaats.


Op woensdag hebben we de rapportage van Buthan aan het VN-Kinderrechtencomité bijgewoond. Het was bijzonder leerzaam om van dichtbij te ervaren hoe het rapportageproces in de praktijk plaatsvindt en waar de Comitéleden hun aandacht aan besteden. Veel Comitéleden lijken hun eigen aandachtsgebieden te hebben waar zij specifieke vragen over stellen. Deze vragen kunnen behoorlijk uiteenlopend zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de participatierechten, kinderrechteneducatie, lijfstraffen en het recht om te spelen van kinderen aan bod gekomen.

Tijdens de master Jeugdrecht wordt veel aandacht besteed aan het VN-Kinderrechtencomité.  Het is daarom een extra bijzondere ervaring om het VN-Kinderrechtencomité van dichtbij aan het werk te zien. Door dit interactieve en leerzame programma èn de hartelijke ontvangst van Defence for Children, voelde ik me bijzonder welkom in de stad en heb ik Genève als een "bijzonder inspirerende stad" ervaren. Aan iedereen die affiniteit heeft met Kinder- of mensenrechten kan ik een bezoek aan Genève van harte aanbevelen. Ik wil Defence for Children heel hartelijk danken voor de buitengewoon leerzame en vormende reis. Ik heb genoten!

De Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en Defence for Children loven in 2017 voor de vijfde keer de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs uit. Deze scriptieprijs gaat uit naar de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten. Niet alleen rechtenstudenten maar ook studenten vanuit andere disciplines kunnen meedingen naar deze scriptieprijs.

Op 1 november 2012 is deze scriptieprijs ingesteld ter ere van prof. Jaap Doek vanwege zijn bijzondere verdiensten op het terrein van kinderrechten, binnen Nederland en wereldwijd.


Deel via:


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
en lees de tweewekelijkse nieuwsbrief.

MELD U AAN


Tweets


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg