© Powered by SiteSpirit

 


logo_DFC_03.png


 


Mag een Nederlands kind met zijn verzorgende ouder(s) in Nederland zijn?

DFC-LR JPGbewerkt-portret-0618.jpg

Sander Schuitemaker,
Juridisch adviseur Kinderrechten en Migratie


eu vlag.png

Wanneer ik deze vraag stel aan een willekeurige voorbijganger is het antwoord vaak ja. Voor Nederlandse kinderen waarvan een van de ouders geen Nederlander is, is dit echter niet vanzelfsprekend. Dit komt door het restrictieve vreemdelingenbeleid van de Nederlandse overheid en de strenge rechtspraak van onze hoogste bestuursrechter. Door nieuwe rechtspraak uit Europa in de zaak Chavez-Vilchez e.a. moet de Nederlandse praktijk ingrijpend veranderen.


Vanuit Den Haag worden al jaren steeds strengere migratieregels gemaakt, de Europese afspraken worden daarbij zo beperkt mogelijk uitgelegd en toegepast. Al verschillende keren is Nederland daarom teruggefloten door de Europese rechter, die toeziet op het naleven van de regels die we in Europa met elkaar hebben afgesproken. Nederland is te streng gebleken op tal van punten waar migratie raakt aan een van de meest fundamentele rechten van mensen, namelijk het recht om als gezin in elkaars fysieke nabijheid te kunnen leven en een bestaan op te bouwen. Andere Europese landen gaan anders om met het recht van hun minderjarige onderdanen om met hun ouders te verblijven in hun eigen land. In bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk geldt een verblijfsrecht voor kinderen en hun ouders, ook als die geen Duitser of Fransman zijn. In Nederland moet dit recht worden bevochten. Op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children zijn vele slachtoffers van deze strenge Nederlandse regels bekend.

Nederlanders zijn naast burger van Nederland ook burger van de Europese Unie. Het Europese recht zegt dat het belangrijkste recht van een Unieburger het recht is om op het grondgebied van de Unie te mogen zijn. Kinderen kunnen dit niet alleen maar zijn hiervoor afhankelijk van een ouder die hen verzorgt. Hoe zit het als de ouder die de kinderen verzorgt geen Nederlander is, en de andere Nederlandse ouder zijn zorgtaken niet wil of kan nakomen? Vaak gaat het hier om gezinnen waar de ouders niet meer samen zijn, waarbij de niet-Nederlandse ouder voor de kinderen zorgt. Als die niet-Nederlandse ouder zou worden uitgezet zit er voor het Nederlandse kind niets anders op dan die ouder te volgen naar het herkomstland van de ouder buiten de Unie. Het kind wordt dan gedwongen de EU te verlaten. Dat mag niet omdat het kind dan niks heeft aan zijn Unieburgerschap, zo heeft de Europese rechter al in 2011 bepaald.


Wanneer wordt een Nederlands kind gedwongen zijn niet-Nederlandse ouder naar het buitenland te volgen? Onze hoogste bestuursrechter en de Nederlandse overheid hebben hiervoor erg strenge voorwaarden bedacht. In de praktijk werd bijna nooit aangenomen dat sprake zou zijn van gedwongen vertrek omdat bijna altijd werd aangenomen dat de Nederlandse ouder wel voor de kinderen zou zorgen en dat daarmee de kinderen in Nederland konden blijven. Hierbij werd niet onderzocht of de Nederlandse ouder wel echt voor het kind kon of wilde zorgen en er werd niet naar de behoeften van de kinderen gekeken. Omdat ouders zonder verblijfsrecht in Nederland niet mogen werken en geen sociale zekerheid of kinderbijslag kunnen ontvangen, leven deze gezinnen vaak in extreme armoede. Onze hoogste rechter op het gebied van sociale zekerheid heeft de vraag over het verblijfsrecht van kinderen en hun ouders voorgelegd aan de hoogste Europese rechter.

Defence for Children heeft deze zaak ondersteund met een rapportage die door de advocaten is gebruikt om hun standpunt voor het Hof verder te onderbouwen. Past Nederland de regels niet te streng toe? Na enige jaren wachten is op 10 mei 2017 met de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Chavez-Vilchez e.a. duidelijk geworden dat het Nederlandse beleid en rechtspraak inderdaad in strijd is met de Europese regels.

Volgens de nieuwe uitspraak moet van geval tot geval worden gekeken of het kind een band heeft met de Nederlandse ouder, en of hij écht afhankelijk is van de ouder die het land moet verlaten. Met andere woorden, de Nederlandse overheid kan niet zomaar zeggen dat het kind best in Nederland kan blijven, maar moet onderzoek doen naar de zorgsituatie. De ontwikkeling en evenwicht van het kind spelen hierbij een essentiële rol.  Deze uitspraak is een fundamentele overwinning voor de rechten van Nederlandse kinderen. Tomas Weterings, een van de advocaten in deze zaak en onvermoeibaar strijder voor de rechten van kinderen, heeft helaas nooit het genoegen van deze overwinning mogen smaken. Hij is in juli 2016 plotseling overleden en wordt deze dagen nog meer gemist. Ik had het hem zo gegund.


Deel via:


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
en lees de tweewekelijkse nieuwsbrief.

MELD U AAN


Tweets


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg