© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Seksuele uitbuiting

END_.jpg

ECPAT staat voor End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking of children for sexual purposes. ECPAT voert wereldwijd campagne tegen commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen. Leidraad hierbij is het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, waarin staat dat ieder kind recht heeft op bescherming tegen handel (artikel 35) en seksueel misbruik en uitbuiting (artikel 34).


ECPAT Nederland

ECPAT Nederland bestaat sinds 1995 en zet zich in om de bewustwording over kinderprostitutie, kinderhandel, kinderpornografie en kindersekstoerisme te vergroten en hiermee betrokkenheid te creŽren in het tegengaan van dit probleem. Voorlichting, lobby en onderzoek zijn de kerntaken van ECPAT Nederland. In 2003 is ECPAT Nederland samen gegaan met Defence for Children Nederland en komen sindsdien gezamenlijk op voor de rechten van het kind. 


Defence for Children - ECPAT Nederland pleit bij de overheid, politieke partijen en maatschappelijke organisaties voor goede hulpverlening en adequate en effectieve wet- en regelgeving, gericht op het voorkomen van seksuele uitbuiting van kinderen. Ook het bedrijfsleven, zoals Internet Service Providers en de reisindustrie, wordt aangesproken op haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het beschermen van kinderen tegen seksuele uitbuiting. Kijk ook welke projecten Defence for Children - ECPAT uitvoert.  


ECPAT International

LOGO_ECPAT_cmykzwart+348 2010.png

ECPAT International is in 1990 opgericht om een einde te maken aan kinderprostitutie in relatie tot reizen in AziŽ. ECPAT stond toen voor End Child Prostitution in Asian Tourism. Inmiddels is het werkveld van de organisatie verbreed tot alle vormen van commerciŽle seksuele uitbuiting en voert ECPAT wereldwijd campagne. Het ECPAT-netwerk bestaat uit 85 organisaties in 82 landen over de hele wereld. ECPAT International heeft een child protection policy ontwikkeld.


ECPAT-network-map_group_500p0x0.jpg

Een belangrijke taak van het ECPAT netwerk is het volgen van overheden hoe zij seksuele uitbuiting van kinderen bestrijden en voorkomen. Dit wordt gepubliceerd in een Global Monitoring Report. Wanneer landen zich niet houden aan internationale afspraken die zij gemaakt hebben met betrekking tot de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting, herinnert ECPAT hen daaraan en adviseert over verbeteringen. ECPAT doet ook onderzoek, verzamelt en verkent 'good practices' en ontwikkelt trainingsmateriaal voor professionals, zoals hulpverleners, politie en de toerismebranche. Alle publicaties van ECPAT zijn gratis te downloaden vanaf de website. ECPAT richt zich in het bijzonder op het bevorderen van participatie van jongeren in de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen. In verschillende landen zijn dan ook jongerengroepen die actief campagne voeren, ook in Nederland. Tenslotte vervult ECPAT in bepaalde landen een opvangfunctie voor minderjarigen die zijn uitgebuit in de seksindustrie, bijvoorbeeld in de Filippijnen en in de Dominicaanse Republiek.


Meerjarenstrategie ECPAT International 2015-2018

  • Ensure, as a global imperative, more effective actions towards the identification and rescue of children, including online victims.
  • Ensure that victims’ voices are reflected in policy, legislation, programmes and practice.
  • Build a sustained, inclusive Global Campaign through a network-wide Media Strategy and effective partnerships.
  • As part of the Global Campaign, increase high-level global and national advocacy, with a major push to fight online sexual exploitation in all its forms and sexual exploitation of children though travel and tourism.
  • Catalyse and disseminate knowledge by developing a common ‘Umbrella’ framework of concepts, definitions and language and systematic, mixed-method approaches to data collection and agreements on research ethics in relation to sexual exploitation of children.
  • Expand and strengthen the network through regionalization, capacity-building and standards.
poster.jpg

DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg