© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 


Veel gestelde vragen - Kinderen

Mag een kind zelf bepalen bij welke ouder of verzorger hij of zij gaat wonen?

Mag een kind zelf bepalen bij welke ouder hij of zij wil wonen?

Nee, in principe beslissen de ouders van een kind waar het kind woont. Soms komen de ouders er zelf niet uit en kan de rechter bepalen waar het kind woont. Het is wel belangrijk dat er naar de mening van het kind wordt geluisterd en dat deze ook serieus wordt genomen. Jongeren vanaf twaalf jaar kunnen de rechter vragen om hun woonplaats te wijzigen.


Mag een kind zelf bepalen wanneer hij of zij naar zijn of haar niet-verzorgende ouder gaat?

Hoe kun je als kind extra worden beschermd?

Wanneer spreekt de rechter een ondertoezichtstelling (OTS) uit?

Als het niet goed gaat met een kind (de ontwikkeling van het kind wordt ernstig bedreigd) en er hulp nodig is, dan kan de rechter een ondertoezichtstelling uitspreken. Een ondertoezichtstelling houdt in dat de rechter vindt dat het kind bescherming nodig heeft en een gezinsvoogd van bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg instelt om het gezin te begeleiden om samen te werken aan de problemen. De ouders blijven wel verantwoordelijk voor de opvoeding maar zijn verplicht om de aanwijzingen van de gezinsvoogd op te volgen.

Een ondertoezichtstelling kan voor maximaal één jaar worden uitgesproken. De ondertoezichtstelling kan wel verlengd worden, maar telkens voor niet langer dan een jaar. Dat betekent dat de rechter dus minimaal één keer per jaar naar de zaak moet kijken.


Wanneer kan een kind in een instelling voor gesloten jeugdzorg worden geplaatst?

Wat kan ik doen als ik denk dat een vriendin van mij geslagen wordt?

Probeer hulp te zoeken en erover te praten met een volwassene die jij vertrouwt

Ga in gesprek met bijvoorbeeld één van jouw ouders, maar dat kan ook een ander familielid, een juf (of speciale vertrouwenspersoon) op school of iemand uit de buurt zijn. Praat samen over wat jullie kunnen doen om de jouw vriendin zo goed mogelijk te helpen en de mishandeling te stoppen. Voor advies en informatie kun je altijd bellen naar het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Je zou ook jouw vriendin kunnen vertellen dat zij naar het Advies –en Meldpunt Kindermishandeling kan bellen of naar de Kindertelefoon om haar verhaal te doen en advies te vragen. Je kan ook zelf bellen met de Kindertelefoon om je verhaal te doen en advies te vragen.


Wat zijn de rechten van asielzoekerskinderen?

Wat is het Kinderpardon?

Het Kinderpardon is een ander woord voor de regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen. Kinderen die op hun achttiende langer dan vijf jaar in Nederland waren en asiel hebben aangevraagd komen in aanmerking voor het Kinderpardon mits ze voldoen aan enkele aanvullende voorwaarden. Aan het Kinderpardon is een jarenlange strijd voorafgegaan voor de erkenning van de rechten van gewortelde kinderen in Nederland. Defence for Children ondersteunt kinderen die onder het Kinderpardon vallen, maar ook kinderen die er net buiten driegen te vallen.


Hebben kinderen zonder een verblijfsvergunning ook rechten?

Wat is seksuele uitbuiting van kinderen?

Wat is kinderprostitutie?

Kinderprostitutie is het gebruik van een minderjarige voor seksuele activiteiten in ruil voor geld of elke andere vorm van vergoeding. Kinderprostitutie is seksueel contact met minderjarigen en is strafbaar als de handelingen onder dwang plaatsvinden. Als seksuele handelingen tegen betaling van geld of goederen, door misbruik van verhoudingen voortvloeiend uit overwicht, misleiding of in de vorm van prostitutie plaatsvinden, geldt een leeftijdsgrens van achttien jaar en is dwang niet noodzakelijk. Degene die misbruik maakt van een minderjarige of gebruik maakt van een minderjarige prostituee is strafbaar.


Wat is kindersekstoerisme?

Zijn foto’s van naakte kinderen strafbaar?

DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF