© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 


Veel gestelde vragen - Kinderen

Hoe kun je als kind extra worden beschermd?

Wanneer spreekt de rechter een ondertoezichtstelling (OTS) uit?

Als het niet goed gaat met een kind (de ontwikkeling van het kind wordt ernstig bedreigd) en er hulp nodig is, dan kan de rechter een ondertoezichtstelling uitspreken. Een ondertoezichtstelling houdt in dat de rechter vindt dat het kind bescherming nodig heeft en een gezinsvoogd van bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg instelt om het gezin te begeleiden om samen te werken aan de problemen. De ouders blijven wel verantwoordelijk voor de opvoeding maar zijn verplicht om de aanwijzingen van de gezinsvoogd op te volgen.

Een ondertoezichtstelling kan voor maximaal één jaar worden uitgesproken. De ondertoezichtstelling kan wel verlengd worden, maar telkens voor niet langer dan een jaar. Dat betekent dat de rechter dus minimaal één keer per jaar naar de zaak moet kijken.


Wanneer kan een kind in een instelling voor gesloten jeugdzorg worden geplaatst?

DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF