© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 


Case

Geen verblijfsvergunning, wel op stage

Een school weigerde om een meisje zonder verblijfsvergunning stage te laten lopen en toegang te verlenen tot verder onderwijs. De helpdeskmedewerker heeft hierop een brief gestuurd aan de school. Daarin wees hij op de uitspraak van de rechtbank Den Haag op grond waarvan alle jongeren stage moeten kunnen lopen om hun diploma te behalen. Het is een erkenning van het recht op onderwijs zoals dit in artikel 28 van het VN-Kinderrechtenverdrag is verwoord. Ook verwees hij naar de toezegging van de minister dat er geen boetes meer worden opgelegd.

Het meisje mag nu naar school en stage lopen.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF