© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png
 

Better Care Network

Het Better Care Network is een netwerk van organisaties die in binnen- en buitenland hulp bieden aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg. Defence for Children is sinds 2016 voorzitter van Better Care Network Netherlands.


Het doel van het Better Care Network is om via samenwerking tussen organisaties de hulp aan deze kinderen te verbeteren. Dit doet Better care Network door goede ervaringen, geleerde lessen en methodieken - opgedaan in een land of regio - met anderen te delen en zó de toepassing ervan in andere landen en regio's te bevorderen. Door samen te werken wil Better Care Network hulp te verbeteren door  kennis en ervaring te bundelen en uitwisseling te bevorderen om de veiligheid, het welbevinden en een gezonde ontwikkeling van kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen te garanderen. Het VN-Kinderrechtenverdrag (1989) en de Stockholm Declaration on Children and Residential Care (2003) zijn richting gevend voor het werk van het Better Care Network.


Nederlandse afdeling Better Care Network

De Nederlandse afdeling van het Better Care Network Nederland bestaat sinds 2007 en bestaat naast Defence for Children-ECPAT uit de volgende organisaties: ICCO/KerkinActie, Stichting Kinderperspectief, SOS Kinderdorpen, UNICEF Nederland, Wereldkinderen en Wilde Ganzen.

Better Care betekent dat:


  • Het aantal kinderen dat van hun ouders gescheiden wordt of in de steek gelaten wordt afneemt.
  • Uithuisgeplaatste kinderen en/of weggelopen kinderen - waar mogelijk en passend - met hun families worden herenigd.
  • Mogelijke vervangende vormen van zorg - o.a. door familieleden of gemeenschap - voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg verder worden ontwikkeld en gestimuleerd.
  • Voor kinderen die met politie en justitie in aanraking komen, aangepaste wetten, procedures, autoriteiten en instellingen overeenkomstig het VN-Kinderrechtenverdragd aanwezig zijn én toegepast worden.
  • Internationale en nationale kaders voor alle vormen van zorg voor kinderen zonder adequate ouderlijke zorg worden ontwikkeld en vastgesteld én structuren worden ontwikkeld om toezicht te houden op de uitvoering.
  • Er op wordt toegezien dat residentiële zorg zo min mogelijk en alleen wanneer passend wordt ingezet.  
  • Rond deze kwesties bevordert het Better Care Network actieve uitwisseling van informatie en samenwerking. Tevens wordt er op internationaal, regionaal en nationaal niveau gepleit voor algemeen geldende kwaliteitscriteria.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over Better Care Network in Nederland: www.bettercarenetwork.nl.

Zie voor meer informatie over Better Care Network International www.bettercarenetwork.org.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg