© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png
 

Eurochild

Eurochild is het Europese netwerk dat zich inzet voor verbetering van de levensomstandigheden van kinderen. Defence for Children is als vertegenwoordiger van het Kinderrechtencollectief sinds juni 2012 lid van Eurochild om verder bij te dragen aan een kindgericht Europees beleid en een goede toekomst voor alle kinderen in Europa. 


Defence for Children heeft medio 2012 al aan de activiteiten van Eurochild bijgedragen, onder andere door een analyse van de Nederlandse Nationaal Sociale Rapportage te maken en input te leveren aan Eurochild voor een document over sociaal beleid vanuit het perspectief van kinderrechten en van de bestrijding van armoede en uitsluiting. Daarnaast is in het kader van een internationale lobbyactie vanuit het Kinderrechtencollectief een brief aan de Nederlandse overheid gestuurd met het verzoek om het derde Facultatieve Protocol bij het VN-Kinderrechtenverdrag (de Klachtenprocedure) zo snel mogelijk te ondertekenen en te ratificeren.


Wat doet Eurochild?

Eurochild is een netwerk van organisaties en individuele deskundigen  die zich binnen Europa (de Europese Unie (EU) en daarbuiten) inzetten voor verbetering van de levenstandaard van kinderen en jongeren, voor een samenleving waarin kinderen zich het meest volledig kunnen ontwikkelen en waarin hun rechten bekend zijn en gerespecteerd worden. De basis voor de activiteiten van Eurochild ligt in het VN-Kinderrechtenverdrag. Eurochild wordt gefinancierd vanuit de fondsen van het Progress Programme van de Europese Commissie  en daarnaast betalen de leden een lidmaatschapsbijdrage.

Eurochild telt 116 volledige leden (met stemrecht) en 39 geassocieerde leden uit 35 Europese landen. Vanuit Nederland zijn lid het Nederlands Jeugdinstituut, International Child Development Initiatives , Child Helpline International, Eigen Kracht Centrale, Universal Educational Foundation, International Step by Step Association en vanaf nu ook Stichting Kind en Ziekenhuis en Defence for Children, mede namens het Kinderrechtencollectief.

Tot de belangrijkste doelstellingen van Eurochild behoren:


  • Stem aan kinderen geven bij debatten binnen de Europese instellingen.
  • Bijdragen aan het Europees beleid rond kinderrechten.
  • Informatie delen over het beleid en de praktijk inzake kinderrechten, zowel op Europees als op nationaal niveau.
  • Belangengroepen en samenwerkingsverbanden stimuleren tussen lidorganisaties, onderzoekscentra en overheden.
  • Capaciteit van de leden versterken door training, advies en ondersteuning.

Meer informatie

Klik hier voor de Nationaal Sociale Rapportage Nederland.

Kijk voor meer informatie op de website van Eurochild


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg