© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 

Criminele uitbuiting kinderen

Met de implementatie van de EU-Richtlijn Mensenhandel in november 2013 is de definitie van mensenhandel uitgebreid met gedwongen bedelarij en strafbare activiteiten. In Nederland wordt zakkenrollerij, winkeldiefstal, inbraak en bedelen door kinderen vaak niet als uitbuiting (h)erkend. Het onderzoek van Defence for Children ECPAT ‘Vulnerability of Bulgarian and Romanian Children to Trafficking in The Netherlands and in Brussels’ uit 2015 heeft aangetoond dat Midden en Oost-Europese kinderen en jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats en/of zonder feitelijke ouderlijke zorg of gezag kwetsbaar zijn voor criminele uitbuiting en gedwongen bedelen.


Vroegtijdige identificatie door professionals die het eerst met deze kinderen in contact komen (politie, jeugdzorg, immigratieautoriteiten) is van essentieel belang. Nu komt het voor dat kinderen die door hun jonge leeftijd niet strafbaar zijn, na een berisping aan de uitbuiters worden teruggegeven. Andere kinderen worden uiteindelijk vervolgd, veroordeeld en gestraft voor misdrijven die ze onder dwang hebben gepleegd (het non punishment beginsel wordt niet toegepast). Ook verdwijnt deze groep regelmatig uit de hulpverlening. Ten slotte worden de kinderen veelal teruggestuurd naar het land van herkomst zonder belangenafweging en een duurzame oplossing. Het kind blijft zo kwetsbaar voor uitbuiting. Defence for Children ECPAT pleiten voor beleid waarbij de bescherming van en duurzame oplossingen voor deze kinderen voorop staan.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg