© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Het VN-Kinderrechtenverdrag biedt kinderen die asiel aanvragen recht op bijzondere bescherming. Als gezinshereniging niet mogelijk blijkt, hebben alleenstaande kinderen recht op dezelfde bescherming als andere kinderen in Nederland die tijdelijk of blijvend niet in hun gezin kunnen verblijven. Defence for Children vindt dat het beleid voor alleenstaande kinderen onvoldoende rekening houdt met de bijzondere kwetsbaarheid van deze jongeren. Samen met UNICEF Nederland lobbyt Defence for Children voor betere veiligheidswaarborgen in de asielprocedure, in de opvang en bij terugkeer.


Defence for Children pleit voor een evaluatie van het herziene Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV)-beleid en dringt  bij de politiek aan op onderzoek naar manieren om binnen een proces uit te gaan van duurzame oplossingen voor alleenstaande minderjarigen. De grootschalige opvang voor alleenstaande kinderen moet sluiten. Kinderen hebben er recht op om in een kleinschalige locatie te worden opgevangen, bij voorkeur in een pleeggezin.


Op Europees niveau zet Defence for Children zich voor alleenstaande minderjarge vreemdelingen in als co÷rdinator van het Seperated Children Programma Europe (SCEP). SCEP is een Europees netwerk van meer dan dertig organisaties dat zich inzet voor de rechten van migrantenkinderen die zonder hun ouders naar Europa komen. SCEP is opgericht in 1997 en wordt sinds 2013 geco÷rdineerd door Defence for Children. SCEP heeft als doel de situatie van alleenstaande kinderen te verbeteren door gemeenschappelijk lobby en onderzoek op nationaal en Europees niveau uit te voeren. Leeftijdsonderzoek, voogdijsystemen, terugkeer, duurzame oplossingen en mensenhandel zijn de primaire aandachtsgebieden van SCEP.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg