© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Donateurs en erflaters

Wanneer een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.


Sponsoring door bedrijven

Bedrijven kunnen net als particulieren giften doen en aftrekken van de belasting. Het gaat hier dan om de vennootschapsbelasting als het een B.V., N.V. of een andere vennootschapsbelastingplichtige entiteit betreft. De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. Aftrekbare giften zijn de in een jaar gedane uitkeringen aan ANBI's. Naast giften kunnen bedrijven ook instellingen sponsoren. Als er zakelijke beweegredenen zijn, kan het bedrijf de uitgaven die gepaard gaan met de sponsoring in aftrek brengen.

Defence for Children voldoet als ANBI aan de eisen van de Belastingdienst en heeft daardoor toegang tot de bovengenoemde faciliteiten. Voor meer informatie bezoek de website van de Belastingdienst.


ANBI-registratiegegevens

Stichting Defence for Children International Nederland - ECPAT Nederland
RSIN-nummer:  800763671
Contactgegevens
Bestuursleden
Meerjarenbeleidsplan 2012-2014
Het beloningsbeleid is volgend aan de CAO-Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Doelstelling Stichting Defence for Children International Nederland - ECPAT Nederland.
Jaarverslag en financiŽle verantwoording 

Vereniging Defence for Children International Nederland
RSIN-nummer: 816044594
Contactgegevens
Bestuursleden
Beleidsplan: de Vereniging Defence for Children heeft geen eigen beleidsplan. De activiteiten van Defence for Children worden uitgevoerd door de Stichting Defence for Children.
Beloningsbeleid: de Vereniging Defence for Children heeft geen personeel in dienst.
Doelstelling Vereniging Defence for Children International Nederland.
Jaarverslag en financiŽle verantwoording: alle activiteiten van Defence for Children vinden plaats vanuit de Stichting, er is voor de Vereniging om deze reden geen verantwoording. Alle financiŽle middelen die door de Vereniging worden ontvangen worden overgedragen aan de Stichting.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg