© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 

Wat zijn mijn rechten?

De rechten van kinderen staan in het VN-Kinderrechtenverdrag. In dit verdrag staan 45 artikelen die gaan over alles waar kinderen en jongeren mee te maken kunnen krijgen, vanaf de geboorte tot aan de leeftijd van achttien jaar. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof en ouders, maar ook over mee beslissen, kindermishandeling, kinderontvoering, jeugdstrafrecht, kinderarbeid, drugs, kindsoldaten en vluchtelingenkinderen. Het is belangrijk dat kinderen weten wat hun rechten zijn. Zodat, als er iets misgaat, en hun rechten worden geschonden, ze weten waar ze recht op hebben.


Rechten

De rechten van het kind zijn dus allemaal regels die kinderen beschermen en die ze de kans geeft prettig op te groeien en actief mee te doen aan de samenleving. Alle rechten gelden voor alle kinderen, zonder uitzonderingen. De rechten uit het Kinderrechtenverdrag kun je verder verdelen in vier groepen.

Voorzieningen     Het recht op genoeg en gezond eten     Het recht om naar school te gaan     Het recht op gezondheidszorg     Het recht om te spelen

Bescherming     Geen enkel kind mag gedwongen worden te werken     Geen enkel kind mag mishandeld worden     Geen enkel kind mag slachtoffer worden van oorlog en geweld     Geen enkel kind mag gedwongen worden tot seks

Participatie     Je hebt recht op je eigen mening     Je mag je eigen geloof hebben     Je mag je eigen vrienden en vriendinnen kiezen     Je hebt recht op informatie die voor jou belangrijk is

Speciale zorg   Sommige kinderen hebben het moeilijker dan andere. Daarom is afgesproken dat deze kinderen extra aandacht krijgen:     Kinderen met een handicap     Kinderen die geen ouders hebben     Kinderen die gevlucht zijn     Kinderen in problemen met de politie

Nederland heeft de rechten van het kind ook beschreven in eigen wetten en regels. In de leeftijdsladder staat bij elke leeftijd waar kinderen en jongeren in Nederland recht op hebben. Want hoe ouder kinderen worden, hoe meer rechten ze krijgen en mogen zij steeds meer zelfstandig beslissingen nemen. Op kinderrechten.nl staan alle rechten uit het Kinderrechtenverdrag op een rijtje, met daarbij een korte toelichting per recht.


Plichten

Bij rechten horen ook plichten. In het Kinderrechtenverdrag staan zowel rechten als plichten die gelden voor alle kinderen. Kinderen zijn bijvoorbeeld verplicht om tot hun zestiende jaar naar school te gaan en als ze na hun 16e geen diploma hebben, dan moeten ze in Nederland tot hun achttiende jaar naar school. In het Kinderrechtenverdrag staat ook waar ouders voor moeten zorgen en wat de overheid moet doen. Volwassenen moeten er samen voor zorgen dat een kind krijgt waar hij of zij recht op heeft. Ouders moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat hun kinderen een dak boven hun hoofd hebben. De overheid moet vervolgens ouders voldoende ondersteuning en begeleiding bieden in de opvoeding van hun kinderen en ingrijpen als het niet goed gaat met de opvoeding. Ook moet de overheid onder andere zorgen voor goed en gratis onderwijs.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg