© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 

Adolescentenstrafrecht

Het wetsvoorstel tot invoering van het adolescentenstrafrecht is een belangrijke wijziging voor het jeugdstrafrecht. Met de invoering van een adolescentenstrafrecht voor zestien- tot 23 jarigen vervaagt het belangrijke onderscheid tussen het jeugdstrafrecht en het volwassenstrafrecht. Met name zestien- en zeventienjarigen worden ernstig de dupe van de nieuwe plannen omdat zij eenvoudiger via het volwassenrecht berecht kunnen worden.  Zeer zorgelijk is verder dat minderjarigen tussen de twaalf en achttien jaar met een PIJ-maatregel alsnog een TBS-maatregel opgelegd kunnen krijgen als ze achttien worden zonder opnieuw een strafbaar feit te plegen. Een TBS-maatregel kan levenslang duren.


De voorgestelde plannen betekenen een ernstige inbreuk op het VN-Kinderrechtenverdrag. Hierin staat onder andere dat minderjarigen een speciale positie hebben in het strafrecht, dat opsluiting 'een uiterste maatregel' is en dat er altijd eerst een afweging moet worden gemaakt of in plaats van opsluiting alternatieve maatregelen kunnen worden ingezet.

Defence for Children doet regelmatig aanbevelingen aan beleidsmakers, Kamerleden en overheid om de te waarborgen dat de rechten van kinderen goed in het wetsvoorstel zijn terug te lezen.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg