© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 

Decentralisatie jeugdzorg

Het Nederlandse jeugdzorgstelsel is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een behoorlijk ingewikkeld en ondoorzichtig stelsel. De verantwoordelijkheid voor de zorg en de financiering hiervan ligt soms bij de gemeente, dan weer bij de provincie, het Rijk of de ziektekostenverzekeraars. De stelselwijziging moet de jeugdzorg vereenvoudigen, efficiŽnter en effectiever maken. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg voor de jeugd (en hun ouders) en de financiering daarvan. Defence for Children komt tijdens deze ingrijpende stelselwijziging van de jeugdzorg op voor de belangen van kinderen en jongeren die te maken krijgen met het nieuwe jeugdstelsel. 


Defence for Children wil er aan bijdragen dat politici, bestuurders en beleidsambtenaren tijdens het wetgevingsproces en de totstandkoming van allerlei beleidsregels beter bewust zijn van de rechten van kinderen zodat kinderen in het nieuwe stelsel de zorg krijgen die zij nodig hebben en hun rechtspositie beter wordt beschermd.

Voor de inrichting van het nieuwe jeugdstelsel is een nieuwe wet in de maak: de Jeugdwet. Deze wet zal de huidige Wet op de Jeugdzorg en onderdelen van andere wetgeving vervangen. Defence for Children heeft op verzoek van de regering plaatsgenomen in de klankbordgroep voor cliŽntenorganisaties 'Zorg voor de Jeugd' en zo invloed uitgeoefend op het nieuwe jeugdstelsel en de Jeugdwet. In 2012 heeft een consultatieronde op het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet plaatsgevonden, waarvoor Defence for Children een uitgebreid advies heeft geschreven. Hierin heeft Defence for Children duidelijk laten weten dat het conceptwetsvoorstel op bepaalde punten in strijd is met het VN-Kinderrechtenverdrag en andere internationale regelgeving.


Klik hier voor advies van Defence for Children op het conceptvoorstel Jeugdwet.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg