© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 

Familierecht

Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag hebben kinderen recht op omgang met hun ouders, tenzij dit niet in hun belang is. Kinderen kunnen om verschillende redenen worden gescheiden van (een van) hun ouders. Dit kan bijvoorbeeld als de ouders scheiden en het kind bij een van zijn ouders gaat wonen. De scheiding kan ook ontstaan doordat de rechter een kinderbeschermingsmaatregel oplegt, zoals uithuisplaatsing. Het VN-Kinderrechtenverdrag eist dat de overheid het contact tussen de ouders en het kind waarborgt, tenzij dit niet in het belang is van het kind. Defence for Children beantwoordt vragen over familierecht via de Kinderrechtenhelpdesk.


Kinderrechten zijn onlosmakelijk verbonden met het familierecht. In Nederland kunnen ouders onderling afspraken maken over de verblijfplaats van hun kind als zij gaan scheiden. Zij moeten dan ook afspraken maken over de opvoeding en verzorging van het kind. Het uitgangspunt in het Nederlandse familierecht is dat ouders en hun kind recht hebben op omgang met elkaar. Het belang van het kind speelt hierbij een centrale rol. Het recht op omgang geldt ook als de ouders van een kind zijn gescheiden en ongeacht of er een omgangsregeling is vastgesteld door de rechter.

Komen partijen er niet uit dan kan bij de rechter een omgangsverzoek worden ingediend. De rechter kan een omgangsregeling vaststellen tussen de ouders en het kind, maar ook tussen het kind en derden met wie het kind een nauwe band heeft. Het uitgangspunt is dat er omgang moet plaatsvinden, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind. Het is belangrijk per geval te bezien of omgang strijdig is met dit belang en of eventuele problemen opgelost kunnen worden. De overheid kan omgang bevorderen door het faciliteren van omgangsbegeleiding. Dit kan plaatsvinden binnen het netwerk van de ouders of via een instantie zoals een omgangshuis.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg