© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 

Adoptie

Interlandelijke adoptie wordt vaak gezien als een "twee-vliegen-in-één-klap" oplossing: het is een mogelijkheid voor wensouders om de kinderwens te vervullen, en tegelijk een mogelijkheid om kinderen zonder ouders een familie te geven. Bij dit laatste wordt vaak gesproken over adoptie als vorm van kinderbescherming. Volgens Defence for Children moet er uiterst terughoudend met interlandelijke adoptie worden omgegaan. Dit mag alleen plaatsvinden als dit in het belang is van het kind, en alleen als het kind op geen enkele passende wijze kan worden verzorgd in het land van herkomst. Volgens Defence for Children worden deze rechten onvoldoende gerespecteerd en worden kinderen voor adoptie bemiddeld terwijl zij in hun oorspronkelijke familie of gemeenschap hadden kunnen blijven.


Ook komt het voor dat gegevens worden vervalst of met papieren wordt geknoeid, zodat kinderen op papier voor interlandelijke adoptie in aanmerking komen. Verder hebben geadopteerden niet altijd toegang tot hun (volledige) dossiers of ontbreekt informatie over hun herkomst. Hierdoor is het recht op identiteit en afstammingsinformatie bij interlandelijke adoptie niet gewaarborgd. Adoptie creëert nieuwe banden met de adoptiefamilie en verbreekt de relatie tussen het kind en de oorspronkelijke familie permanent. In geval van interlandelijk adoptie wordt een kind ook nog eens naar een ander land gebracht, het is daarmee een zeer ingrijpende maatregel. Geen enkel ander belang mag zwaarder wegen dan, of even zwaar wegen als het belang van het kind; zoals belangen van wensouders of politieke en economische belangen.

Omdat adoptiedossiers vaak onvolledig of onjuist zijn, zeker in gevallen waar het onrechtmatige adopties betreft, en omdat geadopteerden niet altijd toegang krijgen of hebben tot hun volledige dossiers, is het recht op identiteit en afstammingsinformatie onvoldoende gewaarborgd voor internationaal geadopteerde kinderen. Het is voor hen heel ingewikkeld om hun identiteit te herstellen en om biologische familie terug te vinden. Defence for Children wil samen met geadopteerden werken aan oplossingen.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg