© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 

Armoede onder kinderen in Nederland

Defence for Children maakt zich zorgen om de grote groep kinderen die in Nederland in armoede opgroeien en het gebrek aan geschikte opvangplaatsen bij een dreigende dakloosheid. Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek leven maar liefst 320.000 kinderen in armoede en lopen daarmee risico op sociale uitsluiting. Van hen groeien 125.000 kinderen op in een gezin met een langdurig laag inkomen.


Een bijstandsgezin met twee kinderen heeft per maand na aftrek van de vaste lasten en huishoudelijke uitgaven zo'n vijf euro over voor cadeautjes, sporten en uitgaan, blijkt uit de cijfers van Nibud. De sociale participatie van deze kinderen is daarmee vrijwel onmogelijk. Kinderen hebben recht op een toereikende levensstandaard volgens artikel 27 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Het recht op een toereikende levensstandaard omvat niet alleen het recht op voeding, huisvesting, kleding en dergelijke. Het artikel omvat ook de 'lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling' van het kind.


Kinderen die opgroeien in een arm gezin of een gezin met een laag inkomen, hebben meer kans op een slechte gezondheid, op lager dan gemiddelde schoolresultaten en slecht betaalde banen. Dit heeft niet alleen verstrekkende en langdurige negatieve gevolgen voor het kind zelf, maar op den duur ook voor de maatschappij. Armoede tijdens de jeugd heeft met name gevolgen als kinderen langdurig en op jonge leeftijd met armoede geconfronteerd worden. Ook zijn armoede en werkloosheid risicofactoren voor kindermishandeling.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg