© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Kinderpardon moet er ook komen voor niet-asielkinderen

23 januari 2014


handen op schiftje.jpg

Defence for Children volgt de ontwikkelingen rondom het Kinderpardon op de voet. Naast de blijdschap voor de honderden kinderen die inmiddels een vergunning hebben gekregen, blijven er zorgen bestaan over de uitgesloten kinderen. Zo betoogt de overheid dat het logisch is om alleen een Kinderpardon te verlenen aan kinderen die asiel hebben aangevraagd. Defence for Children en enkele wetenschappers vinden echter dat ook andere migrantenkinderen recht hebben op zekerheid over hun toekomst in Nederland.

All Inclusive
Samen met 'All Inclusive', het netwerk van advocaten die kinderen bijstaan in procedures over het Kinderpardon heeft Defence for Children zich gebogen over de vraag of het in lijn is met kinder- en mensenrechten dat kinderen uitgesloten worden bij het Kinderpardon als ze andere procedures hebben doorlopen dan een asielprocedure. Samen met mr. dr. Grütters, onderzoeker van het centrum voor migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft Defence for Children een artikel geschreven waarin uiteengezet wordt dat het uitsluiten van niet-asielkinderen in strijd is met verschillende mensenrechtelijke discriminatieverboden. Grütters bedacht daarvoor de veelzeggende metafoor: "Het is alsof je besluit om een bepaald geneesmiddel voor chronische hoofdpijn alleen voor te schrijven aan patiënten die met het openbaar vervoer naar de dokter zijn gekomen."

Volgens de laatste brief van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie hebben ongeveer vierhonderd kinderen die een beroep hebben gedaan op het Kinderpardon een afwijzende beslissing gekregen omdat ze geen asielachtergrond hebben. Defence for Children is benieuwd hoe rechters de uitsluiting van deze groep kinderen gaan beoordelen. Er zijn nog geen einduitspraken. Wel hebben verschillende voorzieningenrechters  al gezegd dat de kwestie nader bestudeerd moet worden en dat deze kinderen om die reden hun procedure in Nederland moeten kunnen afwachten.


Steun uit de wetenschap voor gewortelde kinderen
Onlangs hebben prof. Kalverboer en dr. Zijlstra van het onderzoeks- en expertisecentrum voor kinderen in het vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen uiteengezet waarom niet-asielkinderen op dezelfde manier beschadigd raken als ze uitgezet worden na lang verblijf als kinderen die asiel hebben aangevraagd: "De mate van worteling van kinderen in de Nederlandse samenleving is niet zo zeer gerelateerd aan de soort procedure (regulier of asiel) die de kinderen doorlopen maar hangt veel meer samen met aspecten als 'duur verblijf', 'het voelen van een emotionele verbondenheid met Nederland' en 'participatie op sociaal en cultureel gebied'", schrijven de onderzoekers. "Alle kinderen die geworteld zijn in de Nederlandse samenleving, ongeacht de besluitvormings- of juridische procedures waarmee ze te maken krijgen, lopen een groot risico op ontwikkelingsschade als zij gedwongen moeten terugkeren naar het land van herkomst of naar het land van hun ouders." Ook UNICEF Nederland heeft een dergelijke verklaring geschreven: "Het langdurig opgroeien onder stressvolle omstandigheden zonder te weten waar je toekomst ligt, is schadelijk voor ieder kind."

Kinderrechtenhelpdesk

Defence for Children adviseert advocaten om de strekking van de nota's en het artikel toe te passen op zaken van kinderen die geen Kinderpardon verleend wordt omdat ze geen asiel hebben aangevraagd. Desgewenst kan Defence for Children advocaten bijstaan in procedures over het Kinderpardon. Daarvoor kan contact opgenomen met de Kinderrechtenhelpdesk: info@defenceforchildren.nl

Defence for Children blijft ook actief voor andere kinderen die onterecht zijn uitgesloten van het Kinderpardon.

Meer informatie
Lees hier de memo van Kalverboer en Zijlstra, een vervolg op de nota 'De schade die kinderen oplopen als ze na langdurig verblijf in Nederland gedwongen worden uitgezet', die de onderzoekers in 2006 publiceerden.

Leer hier het artikel 'Het ene gewortelde kind is het andere wel' van Grütters en Van Os, in A&MR 2013, editie 7. 


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg