© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Eindelijk oplossing voor gewortelde kinderen!

31 oktober 2012


_JPM4386.jpg

Een jarenlange strijd voor de rechten van gewortelde kinderen is op 31 oktober 2012 tot een succesvolle ontknoping gekomen. Het nieuwe kabinet kondigt een kinderpardon aan voor kinderen van asielzoekers en alleenstaande minderjarigen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Daarnaast komt er een definitieve regeling in de wet voor toekomstige zaken. Defence for Children en de kinderen van het actiecomité Wij Blijven! zijn enorm blij dat het nieuwe kabinet de rechten van gewortelde kinderen erkent en een einde maakt aan hun jarenlange onzekerheid.


Vechten voor kinderrechten beloond

Samen met het actiecomité 'Wij blijven!' van ruim 300 kinderen heeft Defence for Children gestreden voor een blijvende oplossing voor kinderen die geworteld zijn in Nederland, maar toch uitgezet dreigen te worden omdat ze geen verblijfsvergunning hebben. In 2006 startte deze campagne voor een verblijfsvergunning op grond van worteling met het proefproces dat 2000 kinderen, verenigd in Wij Willen Blijven voerde tegen de Nederlandste staat. Via een initiatiefwet van de PvdA en de ChristenUnie kwam vorig jaar langzaam aan een oplossing dichterbij. Met de erkenning van 'worteling' als grond voor een verblijfsvergunning van kinderen is de eindstreep behaald.


Defence for Children is erg verheugd over de erkenning dat vijf jaar onzekerheid voor een asielkind meer dan genoeg is. Met deze oplossing doet de overheid recht aan het Kinderrechtenverdrag en andere mensenrechtenverdragen. Daarin staat dat een kind recht heeft op een goede ontwikkeling. Een kind uitzetten dat door een jarenlang verblijf geworteld is in de Nederlandse samenleving, is in strijd met dat recht. Met het kinderpardon en de nieuwe regeling in de wet krijgen kinderen nu binnen vijf jaar duidelijkheid en komt er een einde aan jaren van onzekerheid.


Buiten de boot

Defence for Children maakt zich zorgen over de gewortelde kinderen en jongeren die buiten de boot vallen. Zo zijn de kinderen uitgesloten die geen asiel hebben aangevraagd maar een andere vergunning. Kinderen van reguliere migranten kunnen net zo geworteld raken in de Nederlandse samenleving en raken net zo beschadigd bij uitzetting na langdurig verblijf als asielkinderen. De wortelingswet die ten grondslag ligt aan de regeling die de coalitiepartijen nu voorstellen is onderbouwd met literatuur en jurisprudentie die geen verschil maken tussen het soort vergunning dat ouders of kinderen hebben aangevraagd toen ze in Nederland kwamen. Ook de Kinderombudsman heeft op basis van de dezelfde argumenten gepleit voor een verblijfsvergunning voor gewortelde kinderen. Defence for Children vindt het uitsluiten van migranten van de wortelingsregeling in strijd met het non-disriminatiebeginsel uit het Kinderrechtenverdrag en andere mensenrechtenverdragen.

Ook het feit dat jongeren die ouder zijn dan 21 jaar geen gebruik mogen maken van de overgangsregeling voor gewortelde kinderen vindt Defence for Children onacceptabel. Het gaat om jongeren die voor hun dertiende levensjaar naar Nederland kwamen, dus wel vijf jaar in minderjarigheid hier hebben doorgebracht maar inmiddels ouder zijn. Zij hebben dezelfde of zelfs meer ellende achter de rug dan  de jongeren die wel onder de regeling vallen. Hun kinderrechten zijn net zo goed geschonden. Het gaat om mensen zoals Moerad, het Nederlandse danstalent dat op straat belandde. Dat de coalitiepartijen in de uiteindelijke wortelingswet wel een leeftijdsgrens van 19 jaar hanteren is redelijk. Dan gaat het om jongeren die op hun achttiende de wortelingsvergunning aan kunnen vragen. Maar nu moet eerst de groep gered worden die naar Nederland kwamen in de tijd dat er nog geen erkenning van worteling als verblijfsgrond bestond.


Foute Kinderen Bestaan Niet

De positie van kinderen met een ouder die verdacht wordt van mogelijke betrokkenheid bij oorlogsmisdaden is nog onduidelijk in de voorgestelde overgangsregeling,maar in de uiteindelijke wet zijn ze uitgesloten. Dat gebeurde ook in 2006 toen er een generaal pardon kwam voor asielzoekers. Defence for Children heeft toen samen met de jongeren van het 'Comité Foute Kinderen Bestaan Niet' succesvol actie gevoerd tegen de uitsluiting van kinderen op grond van wat hun ouders misschien gedaan hebben. Het kan niet zo zijn dat in Nederland kinderen de rekening gepresenteerd krijgen van daden die hun ouders begaan zouden kunnen hebben. Kinderen hebben op basis van het Kinderrechtenverdrag eigen rechten en de rechten van deze kinderen verschillen niet met die van andere gewortelde asielkinderen.


Reacties overweldigend

Defence for Childeren is overstelpt met blije en dankbare reacties van de Wij Blijven kinderen. "Dankjewel beste leden van Defence for Children. Ik ben blij met alle steun en hulp die jullie aan ons hebben gegeven", mailde Mosawar. En Sunita schreef: "Hallo lieve mensen van Defence for voor Children, ik wil jullie héél erg bedanken vanuit de ziel van mijn hart, ook namens mijn familie." Aysel kan niet wachten op het felbegeerde papiertje: "Ik ben super blij met het goede nieuws. We willen jullie met mijn gezin heel erg bedanken voor jullie steun. We zijn jullie erg dankbaar. Maar ik heb een vraagje: wanneer komen de papieren binnen? Dat we verblijf hebben gekregen?"


In het nieuws

Ook door de media werd Defence for Children plat gebeld met verzoeken om reacties. Zie bijvoorbeeld hier de uitzending van het Jeugdjournaal, de uitzending van Hart van Nederland en hier voor de uitzending RTL Nieuws.


Kroon

Defence for Children is trots dat de lobby voor gewortelde kinderen nu eindelijk tot een prachtig resultaat heeft geleid en beschouwt het kinderpardon en de wortelingswet als kroon op deze jarenlange strijd, ook al komt de eer natuurlijk aan de Kamerleden toe die zich hiervoor ingezet hebben. We hadden dat nooit alleen kunnen bereiken. Op de eerste plaats danken we deze overwinning aan de vele leden van Wij Blijven! die steeds de moed hebben opgebracht om in de media hun verhaal te doen. Ook andere vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties hebben zich sterk gemaakt voor de gewortelde kinderen; we hebben hierin veel samengewerkt met onder meer VluchtelingenWerk, UNICEF, KerkinActie, Stichting Los en Stichting Inlia. De financiers van de helpdesk van Defence for Children hebben natuurlijk ook een onmisbare bijdrage geleverd. We bedanken daarvoor onder vele anderen  Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting Dijkverzwaring, Stichting Weeshuis der Doopsgezinden en Stichting Utopa.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg