© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Jaarlijks 1.320 meisjes slachtoffer seksuele uitbuiting

23 oktober 2017


meisje eenzaam.jpg

Elk jaar worden naar schatting 1.320 minderjarige meisjes in Nederland slachtoffer van seksuele uitbuiting, blijkt uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2012-2016 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen die op 18 oktober 2017 is gepubliceerd. “Dat is schokkend”, aldus de Nationaal Rapporteur, Corinne Dettmeijer, “omdat we die groep maar voor 11% in beeld hebben. Er is dus een heel grote groep die we niet zien, die niet de hulp krijgt die nodig is. Zij gaan met trauma’s het leven in.”

Voor het eerst doet de Nationaal Rapporteur een betrouwbare schatting van de omvang van de mensenhandel in Nederland, op basis van haar onderzoek in samenwerking met de United Nations Office on Drugs and Crime. Tot op heden was het alleen mogelijk te rapporteren over het aantal geregistreerde slachtoffers. Nu blijkt dat het daadwerkelijke aantal slachtoffers ruim zes keer zo groot is als het aantal officiŽle meldingen. Het gaat om zo’n 6.250 slachtoffers in totaal op jaarbasis. Veelal gaat het om seksuele uitbuiting, maar het gaat ook om arbeidsuitbuiting, gedwongen bedelarij, criminele uitbuiting en gedwongen orgaanverwijdering.
In de laatste jaren is een sterke daling te zien van het aantal meldingen van mensenhandel. Dit is echter geen reden tot opluchting: mensenhandel vindt niet minder vaak plaats, aldus Dettmeijer, maar vindt steeds vaker plaats in de onzichtbaarheid, via thuisprostitutie en escortservices. In het jaar 2012 werden nog 1.287 meldingen gemaakt van mensenhandel, in 2016 waren dat er 952.

Volgens Defence for Children-ECPAT heeft deze daling mede te maken met dat politie en marechaussee minder beschikbaar zijn om mensenhandel te bestrijden. En dat terwijl er juist meer worden ingezet ter bestrijding van terrorisme, terwijl slachtoffers van seksuele uitbuiting zich ook als slachtoffers van terreur kunnen beschouwen. In het regeerakkoord 2017-2020 is sprake van uitbreiding van de capaciteit bij politie en justitie om mensenhandel aan te pakken. Het is onduidelijk of dit ook voor de marechaussee geldt. Uitgaande van het hoger geschatte aantal minderjarige meisjes slachtoffers schat Defence for Children-ECPAT dat er onvoldoende specifieke opvang en zorg beschikbaar is voor deze minderjarigen. Hierover wordt niets gezegd in het regeerakkoord en daarover maakt Defence for Children-ECPAT zich zorgen.    

Wat doet Defence for Children-ECPAT voor minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting?
Defence for Children-ECPAT spant zich in om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting van kinderen in binnen- en buitenland. Volgens artikelen 34 en 35 van het VN-Kinderrechtenverdrag dienen alle kinderen te worden beschermd tegen iedere vorm van handel, seksueel misbruik en seksuele uitbuiting. Een belangrijke taak is te volgen hoe overheden de seksuele uitbuiting van kinderen bestrijden en voorkomen. Via de Kinderrechtenhelpdesk wordt juridisch advies aan minderjarige slachtoffers en hun zorgverleners gegeven, en advocaten worden ondersteund in verblijfsrechtprocedures van buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Defence for Children-ECPAT voert samen met UNICEF, CKM en Terre des Hommes lobby voor een betere bescherming en rechtspositie van minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting.

De Slachtoffermonitor 2012-2016 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen is hier te vinden.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg