© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


'Mensenhandel in alle prostitutiesectoren bestrijden'

22 december 2016


make up meisje gesneden.jpg

Naar schatting wordt de helft van de gemelde mogelijke slachtoffers van mensenhandel in de prostitutie gesignaleerd in de minder zichtbare, vaak onvergunde, sectoren en vindt prostitutie vervolgens plaats in woningen, zoals thuisprostitutie en escort. Dat blijkt uit het rapport 'Prostitutie en mensenhandel' van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen dat op 19 december gepubliceerd is. Defence for Children - ECPAT ondersteunt de Nationaal Rapporteur in haar advies dat mensenhandel van zowel volwassenen als minderjarige slachtoffers ook in de minder zichtbare prostitutiesectoren adequaat moet worden aangepakt.


Zicht op mensenhandel in prostitutie

Het rapport gaat specifiek over mensenhandel in relatie tot prostitutie in Nederland. Beschikbare cijfers vertellen niet wat de totale omvang van mensenhandel in de prostitutie is. Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor de Wet Regulering Prostitutie en Bestrijding Misstanden Seksbranche (Wrp) in de Eerste Kamer. Met de Wrp wil de minister van Veiligheid en Justitie zelfstandig werkende prostituees die vanuit huis of als escort werken, buiten de vergunningplicht laten. De minister heeft nog niet verduidelijkt hoe het voorkomen, signaleren en bestrijden van mensenhandel ten aanzien van deze groep vorm gaat krijgen.

Dettmeijer: "In de wetenschap dat steeds meer vergunde bordelen en ramen sluiten en de sector zich makkelijker online begeeft, heb ik de minister aanbevolen er voor te zorgen dat gemeenten en politie ook binnen deze minder zichtbare prostitutiesectoren over effectieve mogelijkheden blijven te beschikken om mensenhandel te voorkomen, te signaleren en te bestrijden, als de Wrp in werking treedt. Op grond van verschillende verdragen heeft Nederland zich daartoe ook verplicht."


Minderjarige slachtoffers

Het rapport richt zich op prostituees en omdat minderjarigen slachtoffers zijn in plaats van prostituees, blijven minderjarigen grotendeels buiten beschouwing in het rapport. De Nationaal Rapporteur heeft eerder verschillende rapporten uitgebracht specifiek gericht op minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Van de 4.795 slachtoffers die in de periode van 2011-2015 bij CoMensha zijn gemeld, zijn 620 (13%) minderjarig. Daarbij gaat het om een minimum, aangezien het hier gaat om de leeftijd van de slachtoffers ten tijde van de melding bij CoMensha. Het is mogelijk en waarschijnlijk dat een deel van de meerderjarige slachtoffers nog minderjarig was ten tijde van het begin van de seksuele uitbuiting. Bij de minderjarige slachtoffers is slechts bij 142 bekend in welke prostitutiesector zij zijn uitgebuit. Daarbij gaat het in ruim de helft van de gevallen om thuisprostitutie (55%). Daarnaast gaat het vaak  om escort (19%) en overige prostitutiesectoren (15%), maar minder vaak om uitbuiting in bordelen/clubs/privéhuizen (11%) en raamprostitutie (1%).


Minderjarigen zijn per definitie kwetsbaar door hun leeftijd. Defence for Children - ECPAT werkt daarom aan de voorkoming van mensenhandel door de rechtspositie van kinderen te versterken door het verkrijgen van geboorteaktes zodat kinderen (kunnen) worden geregistreerd, het juridisch bijstaan van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, kinderen met een beperking en andere kinderen waarbij de rechten geschonden (dreigen te) worden en door middel van voorlichting over het herkennen van uitbuitingssituaties en de melding daarvan.

Klik hier voor het rapport 'Prostitutie en Mensenhandel', van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, d.d. 19 december 2016.

Klik hier voor wetsvoorstel voor de Wet Regulering Prostitutie en Bestrijding Misstanden Seksbranche


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg