© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Elf Politieteams gaan de strijd aan tegen kinderpornografie en kindersekstoerisme

3 september 2012


Vanaf 2013 bestaat de politie in Nederland uit tien Regionale Eenheden en de Landelijke Eenheid. Hierop vooruitlopend zijn recent elf multidisciplinair samengestelde politieteams ingericht, bestaande uit zo'n 150 politiemensen, die zich binnen de eenheden specifiek toeleggen op het bestrijden van kinderpornografie en kindersekstoerisme. Naast zedenrechercheurs zijn ook tactische- en digitale mensen betrokken bij de opsporing. De aansturing van deze teams gebeurt vanuit een landelijke tactische stuurploeg, samengesteld uit vertegenwoordigers van de politie en het Openbaar Ministerie. Door krachten op deze manier te bundelen, hoopt de politie en het Openbaar Ministerie meer slachtoffers uit hun benarde situatie te ontzetten en behalve downloaders ook meer producenten en misbruikers te kunnen aandragen bij het Openbaar Ministerie. 

Voor criminaliteit met betrekking tot kindersekstoerisme, wordt een zogenaamde criminaliteitbeeldanalyse gemaakt. Dit is nodig om zo de aard en omvang inzichtelijk te krijgen, zodat politie en justitie ook hiervoor een zo effectief mogelijke aanpak kunnen organiseren.   

ECPAT is blij met de ontwikkeling van deze politieteams op dit thema. In de eerste rapportage Kinderpornografie van het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (2011) werd een aantal knelpunten gesignaleerd bij de aanpak van kinderpornografie door politiekorpsen. Zo bleek dat de organisatie van de bestrijding van kinderpornografie binnen de politie versnipperd was en er veel verschillen waren in aanpak tussen de politieregio's. Tevens was er sprake van capaciteitsgebrek. Ook bleek het verleggen van de prioriteit van de aanpak van 'eenvoudig' bezit naar de aanpak van productie van kinderpornografie gecompliceerd. ECPAT hoopt dat deze specialistische politieteams zullen bijdragen aan het oplossen van deze knelpunten.   

Zoals in bovengenoemde rapportage wordt gesteld, is de aanpak van kinderpornografie een breed maatschappelijk probleem dat niet alleen een justitiŽle aangelegenheid betreft. ECPAT benadrukt dan ook het belang van samenwerking van politiekorpsen met organisaties zoals het Meldpunt Kinderporno op Internet, RIAGG, GGD, Maatschappelijk werk, Vrouwenopvang, Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming.

Treft u kinderporno op internet aan? Meld dit bij het Meldpunt Kinderporno op Internet.

Meldpunt.jpg

Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg